Toetajad

KONVERENTSI KAASKORRALDAJA:

EESTI LOGISTIKAKLASTER: www.transit.ee/logistikaklaster

 

 

 

TOETAJAD: 

TALLINNA SADAM: www.ts.ee  

 

 

TALLINNA ETTEVĂ•TLUSAMET: http://www.tallinn.ee/est/ettevotlusamet

 

 

ERDF