Tutvustus

 

TRANSESTONIA on Eesti tarneahelate juhtimise edendamise agentuur.

 

TRANSESTONIA eesmärgiks on Eesti väliskaubanduse ja transiidikoridori konkurentsivõime kasvatamine, uute kaubavoogude, välisinvesteeringute ja eksportklientide maaletoomine.

 

TRANSESTONIA peamisteks tegevusteks on Eesti soodsast asukohast tuleneva äripotentsiaali rahvusvaheline turundus ja müük, samuti igaaastase transiidikonverentsi korraldamine. Oluline roll on agentuuri vahetul tööl klientide ning koostööpartneritega. Eesti kui ärikeskkonna atraktiivsuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks tegeleme aktiivselt ning järjepidevalt logistika ning tarneahelate juhtimise alase teadlikkuse kasvatamisega era- ja avaliku sektori tippjuhtide seas.

 

TRANSESTONIA on sõltumatu ja neutraalne äriühing. Meie teenused on võrdselt kättesaadavad kõikidele, kelle huvid kattuvad ülaltoodud eesmärgiga.

 

Meeldivale koostööle lootes!
Lugupidamisega,
Illimar Paul, Transestonia juhataja